Related content

  • Scientific publications
  • Other publications

Edgar has 11 scientific publications in Cristin:

Viðarsson, Jónas R.; Einarsson, Marvin Ingi; Ragnarsson, Sigurður Örn; Laksa, Unn; Danielsen, Rannvá; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; Lund, Henrik S.; Larson, Bengt; Ottosson, Carl-Axel; 2018: NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects

Nielsen, Max; Asche, Frank; Bergesen, Ole; Blomquist, Johan; Henriksen, Edgar; Hoff, Ayoe; Nielsen, Rasmus; Vidarsson, Jonas R.; Waldo, Staffan; 2018: The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2018: Norway

Holm, Petter; Raakjær, Jesper; Jacobsen, Rikke Becker; Henriksen, Edgar; 2015: Contesting the social contracts underpinning fisheries-Lessons from Norway, Iceland and Greenland

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Mot avvikling av trålernes plikter? En gjennomgang av utkjøpsavtaler i nordnorske fiskerikommuner

Henriksen, Edgar; 2014: Bedrift og virkemiddel - om den nordnorske fiskeindustrien med trålere

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar; 2014: The influence of human rationality and behaviour on fish quality

Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; 2013: Lys i husan? Fisk og petroleum som modernitetsbærere i nord

Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; 2012: Fra krise til krise - forventninger og svik i norsk fiskerinæring

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar; 2011: Markedssvikt på første hånd

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling. Empiriske funn og kunnskapshull

Edgar has 76 other publications in Cristin:

Henriksen, Edgar; 2019: Imponerende om havlandet (Bokanmeldelse, først publisert på nett 03.01.2019)

Henriksen, Edgar; 2019: Dårlig kvalitet på fisk fra kystflåten - hva så? (Publisert i iTromsø, Fiskerbladet, Lofotposten, Folkebladet, Bladet Vesterålen)

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2018: Regulering og kvalitet i fiske etter hyse – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2018: Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Henriksen, Edgar; Tobiassen, Torbjørn; 2018: Hundrevis av millioner går tapt

Henriksen, Edgar; Pettersen, Ingrid Kristine; Zhang, Dengjun; 2017: Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling. Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse

Henriksen, Edgar; Pettersen, Ingrid Kristine; Zhang, Dengjun; 2017: Forlater fiskeindustrien

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2017: Sløser vi med hysa?

Henriksen, Edgar; 2017: Færre norske vil jobbe med fisk

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Fra trål til kyst?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2016: Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Vidarsson, Jónas R.; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; 2015: Coastal fisheries in the North Atlantic

Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind; 2015: Nye virkemidler for å sikre ressurskontroll og økonomisk redelighet. Rapport fra forprosjekt

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Fra besværlige plikter til besværlig avvikling?

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2015: Hvem skal eie fisken i framtiden?

Akse, Leif; Henriksen, Edgar; 2014: Anlegg for innfrysing på land av råstoff fra kystflåten - forstudie. En teknisk/økonomisk gjennomgang

Henriksen, Edgar; 2014: Norwegian coastal fisheries. An overview over the coastal fishing fleet less than 21 meters

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; 2014: Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren

Egeness, Finn-Arne; Henriksen, Edgar; 2013: Filetindustrien må ha kvalitet og forutsigbarhet

Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2013: Variabel kvalitet i verdikjeden. Hvordan påvirker kvalitet lønnsomhet?

Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge – hva skal til? Oppsummering av foredragsserie holdt for LO, supplert med relevant litteratur

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Et oljesmurt Nord-Norge

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Plikter til besvær

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2013: Fiskerettigheter og samfunnsansvar

Henriksen, Edgar; 2013: Fiskeri og oljenæring

Henriksen, Edgar; 2013: Fiskeri-Finnmark i en oljeøkonomi

Henriksen, Edgar; Egeness, Finn-Arne; 2013: Kvalitet som konkurransefortrinn i filetindustrien

Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar; 2012: Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Ad rapport om norsk filetindustri

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Like mye forventningskrise som industrikrise

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Løsrevne sitater. Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Om leveringsplikten til trålerne

Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar; Holm, Petter; 2012: Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten

Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter; 2012: Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Finstad, Bjørn-Petter; 2012: Aker i nordavind

Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; 2012: Leveringsplikt og samfunnsansvar

Henriksen, Edgar; 2012: Variabel kvalitet på kystflåtens landinger - hva så?

Henriksen, Edgar; 2012: Variabel kvalitet på kystflåtens landinger – hva så?

Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter; 2012: Svar til Steinar Eliassen ("Åpent spørsmål til "de beste blant oss") om leveringsplikten. Leserinnlegg i flere aviser

Henriksen, Edgar; Finstad, Bjørn-Petter; Holm, Petter; 2012: Svar til Steinar Eliassen 2

Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; 2011: Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar; 2011: Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Henriksen, Edgar; 2011: Høstfiske og restkvoter i kystflåten. Fiske etter torsk og sei

Henriksen, Edgar; 2011: Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS ”Saga K”, T-20-T og ”Åsta B”T-3-T, driftsåret 2010

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; 2011: Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge

Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; 2011: Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet.

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; 2011: Fangstreguleringer, driftsmønster og råstoffkvalitet

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Henriksen, Edgar; 2010: Fangsteffektivitet og fangstøkonomi for en speedsjark utstyrt med autoline i norsk fiske – "Saga K" Driftsåret 2009

Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; Margeirsson, Svein; Pol, Mike; Rindahl, Lasse; Thomsen, Bjarti; Vidarsson, Jónas R.; 2010: Hooked on Longline; Proceedings from a workshop on longlining in Reykjavik October 19th and 20th 2010

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; 2010: Linefisk fra kystflåten: Høyt etterspurt i markedet, men kan vi levere?

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; 2009: Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; 2009: Det egner seg! Økonomiske effekter av selektivt lineagn

Henriksen, Edgar; 2009: Kystens hus. Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge; 2008: Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling – Empiriske funn og kunnskapshull

Henriksen, Edgar; 2008: Forskning og utvikling i fiskeflåten. Oppsummering av fiskerikonferanse i Svolvær 6. og 7. desember 2007

Henriksen, Edgar; Olsen, Bjørn Eirik; 2008: Kystens hus. Konsept og organisering av oppstart