Related content

  • CV
  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Biography Bjørg Helen Nøstvold

I work as a scientist. My main areas of research is Marketing market analysis, but I also contribute some within the area of economic analysis. Over the years I have worked a lot with klippfish (bacalhao), fresh and frozen fish and capture based aquaculture. I have a Master of Science in Marketing from The Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø. Some of my degree was taken at University of Stirling, Scotland. I have since worked as a manager of a traditional fish factory before I started as a scientist at Nofima.

Bjørg Helen has 75 other publications in Cristin:

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.; 2019: Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Documenting Social Sustainability in the Norwegian Wild Catch fisheries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Documenting Social Sustainability in the Norwegian Wild Catch fisheries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Hva er sosial bærekraft og hvorfor er det viktig for norsk fiskerinæring?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Hva er sosial bærekraft og hvorfor er det viktig for norsk fiskerinæring?

Natcher, David; Yang, Yang; Hobbs, Jill; Hansen, Kristin Beate; Govaerts, Florent; Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; 2019: The Arctic as a Food Producing Region. Final Project Report Prepared for the Arctic Council’s Sustainable Development Working Group

Svorken, Marianne; Høgstad, Maria; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Increased utilization of residuals in the Norwegian white fish industry – how to get everything ashore?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: Social sustainability as a market driver

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2019: How to optimally take care of a New shellfish Resource - the case of Norwegian Snowcrab

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne; 2019: Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Presentasjon av prosjektet Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Resultater fra intervjuer i UK januar 2018

Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria; 2018: The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: Hvordan dokumentere sosial bærekraft?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: How to do research on skeptical objects – the necessity of a qualitative approach

Nøstvold, Bjørg Helen; 2018: What to do when everything changes? Using a resource based view to explain strategy and behaviour during unexpected changes

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Fra lusespiser til middagsmat

Honkanen, Pirjo; Ødegård, Anne Mette; Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Faglig sluttrapport

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Rødbotten, Rune; Uleberg, Eivind; Dalmansdottir, Sigridur; 2017: Opportunities for Arctic Food production

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2017: Hybrid surveys; a method for the effective use of open-ended questions in quantitative surveys

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2017: Do Japanese consumers evaluate the quality of packed mackerel fillets?

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2017: Market opportunities for Norwegian Snow Crab - Applying market orientation to optimize a New and evolving industry

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Honkanen, Pirjo; Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; 2017: Krav til sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Could the use of quantiative methods create «Fake News» in measuring the market orientation of SMEs producing food?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Nofima and scientific interest in large arctic crabs

Nøstvold, Bjørg Helen; 2017: Post use of Lumpfish – from eating lice to served for dinner

Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Kvalvik, Ingrid; 2017: Marketing Arctic Food Quality

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; 2016: From Norwegian production to Japanese consumption; quality ques as elements for market orientation in the mackerel value chain (work in progress)

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Et marked for alt

Whitaker, Ragnhild; Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2016: Brennhet snøkrabbe - fiske, forvaltning og marked

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Markedsforskning ved Nofima - markedsresultater og trender

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; 2016: Hybrid surveys; a method for the effective use of open-ended questions in quantitative surveys

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2016: Extending the market orientation approach - the case of live seafood

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Comparing market orientation and success of fresh cod value chains

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo; 2016: Etterbruk av rognkjeks - Fra lusespiser til middagsmat

Voldnes, Gøril; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Levende krabbe i Sør-Korea

Nøstvold, Bjørg Helen; Isaksen, John Roald; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Nøstvold, Bjørg Helen; 2016: Sør-Korea vil ha levende sjømat

Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Er det tilstrekkelig at torsken blir solgt?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Kvalitet gjennom verdikjeden

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Kvalitetskommunikasjon i verdikjedene for sjømat

Nøstvold, Bjørg Helen; 2015: Muligheter for norsk bærekraftsertifisering

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; 2014: Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2014: Marketing and value added effects for whitefish and pelagic industries of different eco-labelling schemes. Sluttrapport

Nøstvold, Bjørg Helen; Voldnes, Gøril; 2014: Markedskommunikasjon av levendelagret torsk

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Seafood products in Norway are ‘packed’ with information, but what do consumers use of it all?

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: SUSHI - national adaptions to an international trend

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala»

Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: The value of being sustainable

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Kommunikasjon om bærekraft ovenfor supermarked kunder – veiledning eller villeding?

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; 2013: Troverdighet på spill. Makrellkrisen kan utfordre troverdigheten til Marine Stewardship Counsil (MSC)

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A; 2013: Sustainability certification and the market - Case studies of the United Kingdom and Sweden

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.; 2012: National Responsible Fisheries Schemes: An Option for the Norwegian Fishing Industry? A Case Study of “Iceland Responsible Fisheries”

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Egeness, Finn-Arne; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Fersk fisk fra Nord-Norge til Europa. Forutsetninger, vareflyt, barrierer og markedsmuligheter

Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Norberg, Hans Martin; Nøstvold, Bjørg Helen; 2010: SKREI ® − merkeprofilering av et naturprodukt: konsumenters assosiasjoner, preferanse og betalingsvillighet

Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens; 2010: Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere?

Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne; 2009: Krisetider for saltfisk?

Nøstvold, Bjørg Helen; 2009: Hva er fersk fisk?En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2007: Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Nøstvold, Bjørg Helen; 2006: Eksport av sjøfrossent råstoff og mulige omfordelingseffekter av kvotene