Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Audun has 65 other publications in Cristin:

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; 2018: Finnes det ressursrente å beskatte?

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel; 2018: Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Iversen, Audun; Dreyer, Bent; 2018: Effekter av strukturering på sjø og land

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; 2017: Kan vi stole på forskere?

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; 2017: Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2017: Sløser vi med hysa?

Iversen, Audun; 2017: Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2017: Dyr lus, dyrere fôr - og fortsatt dyrt på land

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Iversen, Audun; 2016: Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland. Faglig sluttrapportering

Iversen, Audun; 2016: Hvem skal eie fisken?

Iversen, Audun; 2016: Hysesløseri?

Iversen, Audun; 2016: Struktur for de små?

Vidarsson, Jónas R.; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; 2015: Coastal fisheries in the North Atlantic

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2015: Markant dyrere å produsere laks

Iversen, Audun; 2015: En fruktbar debatt?

Iversen, Audun; 2015: Fisk og framtid

Iversen, Audun; 2015: Fisken og folket

Iversen, Audun; 2015: Look to Japan?

Iversen, Audun; 2015: Mange veier til Rom

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; 2014: Makrellkonfliktens konsekvenser

Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun; 2014: «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014

Iversen, Audun; 2014: Om hat og kritikk

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Fjose, Sveinung; Iversen, Endre; Mellbye, Christian S.; Iversen, Audun; Grünfeld, Leo; 2013: Scenarier og samfunnsøkonomiske analyser for vekst i naturressursbaserte næringer i Nord

Iversen, Audun; 2013: Bløgging til besvær

Iversen, Audun; 2013: Bundet til feil mast?

Iversen, Audun; 2013: Ei sær næring?

Iversen, Audun; 2013: Ny revolusjon?

Iversen, Audun; 2013: Oppdrett og isfjell

Iversen, Audun; 2013: Pris og kvalitet

Iversen, Audun; 2013: Sjømat som suvenir

Iversen, Audun; 2013: Styr en forsker!

Iversen, Audun; Arbo, Peter; 2013: Styrket næringsrettet forskning

Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre; 2013: Biomarint Gullrush?

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala»

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2012: Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Iversen, Audun; Ryeng, Agnete A; 2012: Sushi i Norge: Produkter og konsepter

Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun; 2012: Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter

Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data

Iversen, Audun; 2011: Verdikjedesammenligninger. Hva kan pelagiske bedrifter lære av verdikjeder for andre næringsmidler?

Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre; 2010: Innovasjon i sjømatnæringen

Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun; 2009: Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid

Iversen, Audun; 2008: Pelagiske fremtidsbilder

Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2007: Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Iversen, Audun; 2006: Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk

Iversen, Audun; 2004: Responding to globalisation: strategic options in the Norwegian seafood industry