Omtanke for eldre i koronatider

Forskerblogg

Koronaviruset berører alle i Norge på en eller annen måte i hverdagen vår, og for de fleste av oss har det ført til begrensning av sosial kontakt og samvær med andre mennesker. Mange hjemmeboende eldre er svært sårbare når det legges begrensninger på bevegelses- og kontaktmuligheter.

Blogger
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Blogger
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

I forskningsprosjektet Matlyst har vi sett at mange eldre har sin sosiale kontakt på seniorsentre, på kafeer og kjøpesentre og på tur med venner. Når man rådes til å begrense sosial kontakt til et minimum, og dette særlig gjelder eldre og personer i sårbare grupper, rammer det hjemmeboende eldre spesielt hardt.

Resultater fra Matlyst-prosjektet viser videre at sosialt samvær påvirker eldres matlyst positivt, og at ensomhet påvirker matlysten negativt. Redusert matlyst kan slå svært uheldig ut for eldres matinntak som for mange allerede kan være utilstrekkelig. Et annet funn er at handling i butikker oppleves som et positivt avbrekk i hverdagen, og dette kan bidra til at eldre får med seg inspirasjon og mat hjem, noe som igjen bidrar til å opprettholde et godt kosthold. Aktivitet i seg selv er gunstig for appetitten.

Når alle disse elementene blir borte, kan det få uheldige konsekvenser for hjemmeboende eldres kosthold og hverdag. For hjemmeboende eldre og deres pårørende er dette viktig å huske på når man planlegger den nye hverdagen.Det finnes gode råd til hvordan eldre kan oppføre seg på en tryggere måte, og hva de bør tenke på når det gjelder matinntak i den situasjonen hjemmeboende eldre er i nå.

Matlyst

Forskningsprosjektet Matlyst skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Denne bloggposten stod først på trykk på prosjektets blogg.

Relatert innhold

  • Blogg