Gå til hovedinnhold

Ekaterina Nikitina

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn innen økonomi og forvaltning av fiskeri og havbruk. Jobber primært med problemstillinger relatert til bærekraftig utvikling av Norsk oppdrettsnæring. Mitt fokus har vært på praktisk…

Celine Boechat-Kristensen

Min utdannelse er innenfor biologi med en mastergrad i medisinsk biologi fra universitetet i Lausanne i Sveits. I Nofima jobber jeg som forsker i avdelingen for Næringsøkonomi. Jeg er involvert…

Eirik Mikkelsen

Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser. Arbeidserfaring og utdanning: Forsker og forskningssjef for samfunnsforskning ved Norut 2000-2017. Forsket på regional og…

Patrick Berg Sørdahl

Jeg arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging, samt matjuks og ressurskriminalitet innenfor fiskerisektoren. Jeg har og sittet som medlem i ekspertutvalget for vurdering av trålernes pliktsystem ("Pliktkommisjonen"). Utdannet…

Thomas Nyrud

Mye av min forskning er sentrert rundt kartlegging og analyse av utviklingen innen lønnsomhet, struktur, sysselsetting, eierskap og konkurransekraft i sjømatnæringen, med hovedfokus på foredlingsindustrien. Jeg er blant annet involvert…

Ingrid Kvalvik

Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima og professor II ved Norges Fiskerihøgskole på Norges Arktiske universitet (UiT). Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder, som internasjonalt fiskerisamarbeid,…