Gå til hovedinnhold

Jan Erik Olsen

Jeg jobber som forskningssjef ved avdeling Marin Bioteknologi. Hovedfokuset vårt er å identifisere og utvikle høyverdikomponenter fra marint råstoff. Med økt søkelys på sirkulærøkonomi og fullstendig utnyttelse av alt som…

Ingrid Maribu

Jeg jobber som forsker i avdelingen Marin Bioteknologi, hvor jeg er involvert i en rekke ulike prosjekter. Jeg har en mastergrad i marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø. Oppgaven skrev…

Kjetil Elvevold

Jeg arbeider ved avdeling for Marin Bioteknologi. Vi utvikler prosesser for maksimal utnyttelse av alle typer marine råvarer. Sjøvekster som tang og tare (også kalt makroalger) er allerede en verdifull…

Kjersti Lian

Jeg jobber som forsker i Nofima ved avdeling for Marin Bioteknologi. Jeg ønsker at ressursene vi har i havet skal utnyttes bedre og forskningen vår ser på bedre totalutnyttelse av…

Runar Gjerp Solstad

Jeg har jobbet innenfor forskning i 10 år fordelt jevnt mellom grunnforskning (mastergrads- og doktorgradsutdanningene) og anvendt forskning (som forsker hos Nofima). Tidlig i min karriere fokuserte jeg på marine…

Birthe Vang

Jeg jobber som forsker i avdelingen Marin bioteknologi. Her jobber jeg mest med utnyttelse av marint restråstoff, og lite utnyttede marine arter som mesopelagisk fisk, alger og raudåte. Vi bruker…

Jan Arne Arnesen

Jeg jobber hovedsakelig med marin bioprospektering hvor mitt arbeidsområde er isolering av bioaktive molekyler ved hjelp av forskjellige kromatografiske metoder. Jeg er også involvert i prosjekter hvor man prøver å…