Gå til hovedinnhold

Marianne Iversen

Jeg er forsker ved avdeling Fiskehelse, og har kontorplass i Tromsø. Jeg har en doktorgrad i biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet (2015-2021) hvor jeg jobbet med smoltifisering hos laks,…

Gunn Berit Olsson

Jeg er ansatt som forskningssjef for området Fiskehelse og har ansvar for 30 personer lokalisert på Ås og i Tromsø. Jeg er utdannet som Fiskehelsebiolog fra NFH, Universitetet i Tromsø…

Carlo C. Lazado

I obtained my PhD in Aquatic Biosciences from the University of Nordland in 2014. After completing my PhD, I moved to the Technical University of Denmark (DTU) for my first…

Lene Sveen

Jeg er ansatt i Nofima, divisjon Akvakultur i forskningsavdelingen fiskehelse. I det daglige arbeider jeg med ulike aspekter ved fiskehelse, knyttet til både grunnforskning og næringsrettet forskning. Jeg er spesielt…

Mette Serine W Breiland

Jeg er forsker i Nofima, avdeling Fiskehelse i Tromsø, og har jobbet ved instituttet siden 2002. Mine forskningsområder er primært innen mikrobiologi/bakteriologi, lakselus, amøber og noe arbeid med rognkjeks/rensefisk. Et…

Gerrit Timmerhaus

Jeg har studert biologi i Freiburg (Tyskland), nærmere bestemt molekylærbiologi og bioinformatikk. Nå arbeider jeg innen fiskehelse, der jeg forsker på fiskesykdommer ved å bruke genekspresjonsanalyse og bioinformatikk.

Lena Storteig Hagensen

Jeg jobber som adm.koordinator i divisjonen Akvakultur, og har kontorsted i Tromsø. Jeg jobber mest for avdelingene fiskehelse og produksjonsbiologi, men tar ofte «oppdrag» fra flere avdelinger. Jeg jobber en…