Gå til hovedinnhold

Muhammad Salman Malik

I am working as a Postdoctoral research fellow in COOLFISH project at Department of Fish Health, located at Ås and focusing on the immunological consequences of early life stress in…

Marianne Iversen

Jeg er forsker ved avdeling Fiskehelse, og har kontorplass i Tromsø. Jeg har en doktorgrad i biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet (2015-2021) hvor jeg jobbet med smoltifisering hos laks,…

Gunn Berit Olsson

Jeg er ansatt som forskningssjef for området Fiskehelse og har ansvar for 30 personer lokalisert på Ås og i Tromsø. Jeg er utdannet som Fiskehelsebiolog fra NFH, Universitetet i Tromsø…

Carlo C. Lazado

I obtained my PhD in Aquatic Biosciences from the University of Nordland in 2014. After completing my PhD, I moved to the Technical University of Denmark (DTU) for my first…

Lene Sveen

Jeg er ansatt i Nofima, divisjon Akvakultur i forskningsavdelingen fiskehelse. I det daglige arbeider jeg med ulike aspekter ved fiskehelse, knyttet til både grunnforskning og næringsrettet forskning. Jeg er spesielt…

Mette Serine W Breiland

Jeg er forsker i Nofima, avdeling Fiskehelse i Tromsø, og har jobbet ved instituttet siden 2002. Mine forskningsområder er primært innen mikrobiologi/bakteriologi, lakselus, amøber og noe arbeid med rognkjeks/rensefisk. Et…

Gerrit Timmerhaus

Jeg har studert biologi i Freiburg (Tyskland), nærmere bestemt molekylærbiologi og bioinformatikk. Nå arbeider jeg innen fiskehelse, der jeg forsker på fiskesykdommer ved å bruke genekspresjonsanalyse og bioinformatikk.