Gå til hovedinnhold

Gunnhild Hovde

Jeg er forsker i Nofima ved avdeling BioLab, her har jeg jobbet siden 2012. Jeg har ansvaret for følgende av laboratoriets metoder: Aminosyrer, fosfor/løselig fosfor, fluor og «Conway» (TFN, TMA,…

Bente Asbjørnsen

Jeg er senioringeniør i Nofima og jobber på Biolab i Bergen. Mitt hovedarbeidsområde er kromatografi (Hplc). Viktige arbeidsoppgaver er analyse av karotenoider i fôr og muskel, lipidklasser, antioksidanter, biogene aminer…