Gå til hovedinnhold

Siri Storteig Horn

Jeg jobber med genetiske studier av egenskaper som lipidmetabolisme, omega-3 fettsyrer, og muskel- og leverfett i fisk. Dette innebærer blant annet beregning av arvbarhet, identifisering av genetiske markører og genekspresjonsstudier.…

Anne Helena Kettunen

Jeg har en MSc-grad fra universitetet i Helsingfors, med hovedfag i husdyrsavl. De første årene jobbet jeg som forsker ved MTT (for tiden Luke) med begge utviklingen av modeller for…

Marie Lillehammer

Jeg arbeider som post doc, der jeg studerer hvordan genomseleksjon kan implementeres i avlsprogram hos laks, gris og ku. Prosjektet er et samarbeid med UMB og avlsselskapene Aqua Gen, Norsvin…