Gå til hovedinnhold

Espen Forså

Jeg har ansvaret for å drive eller bistå digitale utviklingsprosjekter i Nofima. Dette er prosjekter som skal hjelpe våre ansatte i ulike sammenhenger ved hjelp av digitale verktøy. Det kan…

Ingrid Eltorn

Jeg arbeider som HR-rådgiver. Jeg kan bistå med blant annet ansettelser og rekruttering, lederstøtte, personalforhold, lov- og avtaleverk som arbeidsgiver, medbestemmelse og forhandlinger, personalportalen og personalinformasjon. Jeg kan bistå i…

Solveig Carelius Brustad

Som HR-direktør har jeg ansvar for spørsmål knyttet til medarbeidere, ledere, ansettelser, lønn og forvaltning av relevant regelverk. Sammen med mine medarbeidere i HR er det vår oppgave å ivareta…

Birger Hørvel

.Jobbet som autorisert regnskapsfører og økonomisk rådgiver, siden 2007. Hatt kunder i flere forskjellige bransjer, og har bred erfaring innen ERP systemer. Jeg hjelper deg med det meste innen prosjektøkonomien…

Emil Bremnes

Jeg jobber med kommunikasjon i Nofima, med ansvar for forskningsformidling i EU-prosjekter. Jeg er utdannet statsviter fra University of St Andrews, men min bakgrunn er fra media og kommunikasjonsbransjen. Jeg…

Stine Thøring Juul-Dam

Jeg jobber som EU-rådgiver i Nofima. Sammen med kollega Anne Risbråthe styrer jeg selskapets EU-kontor hvor vi administrerer, bistår og leder Nofimas deltakelse i europeiske og internasjonale søknader og prosjekter.…

Bente E. Torstensen

Som Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima har jeg ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Divisjonens forskning dekker verdikjeden fra fôrråstoff og rogn frem til sjømaten…

Merete Kaspersen

Som HR rådgiver jobber jeg både operativt og strategisk og mine arbeidsoppgaver er lederstøtte, rekrutering og ansettelser, organisasjonsutvikling og læringsarena m.m. Fra tidligere arbeidserfaring har jeg en allsidig bagrunn som…