Nofima og University of Stirling inviterer deg til Workshop om klimaendringer og akvakultur 2024 den 18. april på Ås.

Dato

18. apr 2024

Tid

09:30 - 16:00

Sted

Nofima., Osloveien 1, 1433 Ås

Pris

Gratis. Reisekostnader må dekkes av deltakerne.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Verden er i rask og kraftig endring som følge av klimaendringene. Klimaendringene er ikke lengre en fjern trussel, og vi kan allerede se effektene av klimaendringer på verdens matsystemer, også innen akvakultur. Vi trenger en sterk innsats for å forberede akvakultursektoren på disse endringene.

Nofima og University of Stirling inviterer deg til Workshop om klimaendringer og akvakultur den 18. april hos Nofimas kontorer på Ås (Osloveien 1).

Workshopen har som mål å øke bevissthet, diskutere konsekvenser og tilpasningsmuligheter, og hva vi bør gjøre fremover.

Planen for dagen inkluderer:

  • Vitenskapelige presentasjoner
  • Perspektiver fra industrien, NGOer og beslutningstakere
  • Paneldebatter

Workshopen er gratis (forfriskninger og lunsj vil bli servert). Kostnader knyttet til reise må dekkes av deltakerne selv.

Program (engelsk)

SectionTimeTopic
 0930 – 1000  Registration
Impact & Awareness1000 – 1010  Introduction
Solveig van Nes, Marine Prospects
1010 – 1030Impact of Climate Change on Aquaculture 
Elisabeth Ytteborg, Nofima
1030 – 1045Scientific perspective
Carlo Lazado, Nofima
1045 – 1100Making the most of climate information
Megan Rector, University of Stirling
1100 – 1120Industry perspective: awareness & adaption
Jon Arne Grøttum, The Norwegian Seafood Federation
1120 – 1200Panel debate – Are we aware and what do we need?   
– Stein Halstensen, Grieg Seafood
– Samuel Anderson, Bolaks
– Hanne Digre, ScaleAQ
– Erik Jan Lock, Nofima
– John Carmichael, Aquascot
 1200 – 1300  Lunch
Action & Implementation 1300 – 1310Mentimeter: Impact and action needs 
Solveig van Nes
1310 – 1330Adaptation or maladaptation?
Lynne Falconer, University of Stirling
1330 – 1345Tools for decision making 
Suleiman Yakubu, University of Stirling 
1345 – 1400Green Finance, Aquaculture & Climate change
Dag Sletmo, DNB
 1400 – 14:30COFFEE BREAK
Action & Implementation Continues1430 – 1450Breaking the silos – creating cooperations for change
Joakim Hauge,  The Bellona Environmental Foundation
14:50 – 1510Support for the planning of strategies for aquaculture to adapt to climate change
Fernanda Garcia Sampao, FAO
1510 – 1550Panel debate – How to move forward and promote action 
– Alexander Murray, Marine Scotland
– Marius Dalen, Ministry of Trade, Industry and Fisheries
– Jon Arne Grøttum, The Norwegian Seafood Federation
– Eirik Moe, Ernest & Young
– Joakim Hauge, The Bellona Environmental Foundation
End of the day  1550 – 1600 Mentimeter: Summary and next steps
Solveig van Nes

Kart

Workshopen arrangeres hos Nofima., Osloveien 1, 1433 Ås.

Nyheter om klimaendring og havet:

Kontaktpersoner