Gå til hovedinnhold

Formålet med workshopen er å utveksle relevante erfaringer med implementering av blockchain i næringsmiddelindustrien. I løpet av de to dagene skal det arrangeres paneldebatter, relevante aktører skal holde presentasjoner og nettstedet for prosjektet blir også offisielt lansert.

Dato

03. mai 2023
04. mai 2023

Tid

10:30 - 16:00

Sted

Nofima, Muninbakken 9, 9019 Tromsø

Pris

Reise for egen regning. Workshopen er gratis, det tilbys lunsj begge dager og det arrangeres en fellesmiddag den 3.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Påmeldingsfrist er 31. mars 2023.

I desember 2021 arrangerte Nofima en workshop om bruk av blockchain i sjømatnæringen, med deltakere fra brukere, forskere, næringsaktører og løsningsleverandører. I løpet av workshopen ble det identifisert et behov for å utvikle et nettverk for alle aktører som jobber med blockchainløsninger for og i den norske næringsmiddelindustrien. 

I samarbeid med SINTEF og UiT leder Nofima prosjektet BlockMatNet, som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal etablere og opprettholde dette nettverket, og skal også etablere en informasjonshub om blockchain i næringsmiddelindustrien med dynamisk generering av innhold.

I forbindelse med prosjektet arrangeres det en workshop om bruk av blockchain i næringsmiddelindustrien i Tromsø 3. og 4. mai.

Formålet med workshopen er å utveksle relevante erfaringer med implementering av blockchain i næringsmiddelindustrien. I løpet av de to dagene skal det arrangeres paneldebatter, relevante aktører skal holde presentasjoner og nettstedet for prosjektet blir også offisielt lansert. 

Noen av presentasjonene om blokkkjeder/blockchain

  • Enrico Tedeschi: Sammenligning av ulike blockchain-implementeringer, trender og relevans for næringsmiddelindustrien.
  • Truls Bakkejord Ræder: Watson-prosjektet og hvordan norsk matindustri kan involvere seg i dette.
  • Petter Olsen: Bør matsporbarhetssystemer baseres på blockchain-teknologi?
  • Celine Boechat: BlockMatNet-prosjektet og informasjonshuben om blockchain i næringsmiddelindustrien.
  • Stephan Nilsson: Den offentlige blockchainløsningen Unisot.

Agendaen publiseres senere.