Bli med på Webinar 3. september om suksesskriterier for økt salg av viltkjøtt - hva etterspørres og hva er barrierene?

Dato

03. sep 2024

Tid

17:00 - 19:00

Pris

200 NOK

Sist oppdatert

Målet med kurset

Det ligger et stort verdipotensial i norsk viltkjøtt ved å øke tilbudet av produkter ut til forbrukerne, ifølge Regjeringens «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser»

Så hvorfor ifnner vi ikke mer loklat viltkjøtt i butikkene, eller på menyen til hoteller og restauranter?

Bli med på webinar 3 september for å lære hva somer suksesskriteriene for økt salg av viltkjøtt, hva etterspør marekedet og hvilke barrierer må overvinnes for å få til utvikling av næringen?

Program

  • Viltkjøtt – en ressurs for næringsutvikling i Distrikts-Norge. Kopr om rapport fra AgriAnalyse* – Tom Chr. Johannessen, referansegruppemedlem/Pølsemakermester Nofima
  • Håndtering av viltkjøtt fra slakt til salgbar vare – Tom Chr. Johannessen, pølsemaker Nofima
  • Hva etterspør markedet – variasjon i ulike segmenter?
    • Dagligvare/lokalbutikken – Lars Helgeland, Merkurprogrammet
    • PROFF-markedet – Anders Hellegaard, TEAL Næringshage

Praktisk informasjon

*Klikk her for å se rapport AgriAnalyse

Påmelding

Prisen for webinaret er 200 NOK: Klikk her for å melde deg på

Om arrangøren

Dette er et arrangement i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Sør, som er et av fem slike nettverk i Norge. Finn ut mer om kompetansenettverkene: