Gå til hovedinnhold

Målet med dagen er å gi bedrifter som ønsker å se på muligheten for oppstart av lokalt slakteri svar på en del spørsmål det er viktig å stille seg ved en slik oppstart, samt se på hva som bør/må være på plass ved en slik aktivitet hjemme på gården.

Dato

02. jun 2022

Tid

09:00 - 15:45

Sted

Nofima, Osloveien 1, Ås

Pris

Kr 550,- pr. person inkl. lunsj

Sist oppdatert

Innovasjon Norge og Nofima inviterer til denne temadagen.

I dag med alt fokus på lokalmatproduksjon og omsetning kommer spørsmål rundt lokal slakting ofte opp og det er derfor svært aktuelt å se på de positive og negative effektene av dette.

Velkommen!

Foreløpig program

TidTittel
09:00Registrering, kaffe/te
09:30Velkommen ved Nofima
Utfordringer og muligheter ved lokal slakting. Innovasjon Norges møte med ivrige lokalmatprodusenter som ønsker å starte opp med lokal slakting ved Innovasjon Norge
Erfaringer
Slakting av gris på egen gård! Hvordan var prosessen og har vi lykkes med det målet vi satt oss? ved Aleksander Lundseng, Opdal Nordre Gårdsslakteri
Pause
11:00Fra oppstart med lokalt slakteri med produksjon og utsalg av lokalmat til nedleggelser og igjen en oppstart v/Hafjell Slakteri
Avlastning med lokale slakterier ved Aksel Dønnum Jensen, Fatland
12:00Lunsj
13:00Spisekvalitet (kjøttkvalitet) på dyr ved lokal slakting, fordeler og ulemper (om noen) ved Rune Rødbotten, Nofima AS
Erfaringer
Historien fra råvaren på beite til utsøkte produkter ved Hilde Hammer Aukrust, Gården på Svartskog
Pause
14:20Ringstadhavna Gårdsslakteri vår historie ved Line Werner Kolstad og Audun Kolstad
Endelig i gang ved Johan Bjørneby, Dyster Gård
Kompetansenettverkets sin rolle i forbindelse med lokale slakterier og foredlingsbedrifter ved Tom Chr. Johannessen, Nofima AS
15:30Oppsummering og avslutning

Kontaktpersoner