Gå til hovedinnhold

Kurset tar for seg grunnleggende teori om oppstart av surdeig/spontansurdeig, kunnskap som kan være avgjørende for å lykkes med surdeig. Det blir en innføring i hvordan en setter i gang og holder vedlike en surdeigstarter, som er selve kjernen i bakverk basert på surdeig.

Dato

29. aug 2023

Tid

10:00 - 13:00

Sted

Teams (digitalt)

Pris

kr. 400

Sist oppdatert

Kurset anbefales spesielt for deg som ønsker å delta på surdeigskurset på Nofima Ås, 5.- 6. september. Det digitale kurset vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne gå videre på det praktiske kurset.

Kurset holdes digitalt på Teams, og har en varighet på 3 timer. Det blir mulighet for å stille spørsmål i forkant og underveis.

Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk Lokalmat Øst.

Målgruppe

Lokale produsenter som faller inn under Kompetansenettverket for lokalmat (med opptil 10 ansatte), og som ønsker å ta i bruk og videreutvikle norske, lokale ressurser.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 24. august. Påmeldingen er bindende.

Kontaktperson