Mattrygghetsdagen blir i år en næringsnyttig dag. Matbransjen vil få presentert den seneste forskningen om Listeria, og hvordan dette kan tas i bruk i egen bedrift. I tillegg blir det lagt opp til mingling og kompetansedeling med både bransjefolk og fagfolk.

Dato

16. okt 2024

Tid

09:00 - 16:00

Sted

Radisson Gardermoen

Pris

kr. 700,- ved fysisk deltakelse, digital deltakelse er gratis.

Sist oppdatert

Konsekvensene for matprodusentene ved utbrudd blir ofte store, og dagen starter med et overordnet blikk på utfordringene med Listeria monocytogenes.  

Nofima har i mange år forsket på og bygd opp kunnskap om Listeria monocytogenes, og temaer for fagdagen vil inkludere:  

  • Forekomst av Listeria i produksjonsmiljø 
  • Kartlegging av smittekilder 
  • Teknologier for å redusere og/eller eliminere Listeria i produksjonsmiljø og mat 

Både fysisk og digital deltakelse blir mulig. Det legges opp til panelsamtale mellom fagpersoner og bransjene. Verken denne eller pausene overføres digitalt. I pausene blir det rom for kunnskaps- og erfaringsutveksling med relevante fagfolk.  

Dagen arrangeres av Nofima og det strategiske forskningsprogrammet FutureFoodControl. 

Hold av dagen – mer informasjon kommer.