Gå til hovedinnhold

For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Tidspunkt(er)

09. nov 2021

Sted

Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt 65, 4605 Kristiansand

Pris

1100,- inkl. lunsj og kursmateriell

Sist oppdatert

Tidspunkt: 09.00 – 16.00

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene er nødvendig for å sikre at maten er trygg. Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden. Samtidig får deltagerne nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metode for å sikre maten, basert på at man på en systematisk måte vurderer risiko for å forebygge at noe går galt.

Mål for kurset

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Kurset består av teori og noen enkle øvelser. Med kunnskaper fra kurset kan man arbeide videre med tilrettelegging av hygiene og HACCP i sin bedrift.

Målgruppe

Lokalmatprodusenter og serveringssteder med lokalmat på menyen (<10 ansatte).

Påmelding

Bindende påmelding innen 25. oktober. Max 18 kursdeltagere. Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding. Kurset kan endres i henhold til koronasituasjonen i distriktet. Se påmeldingslenke lenger opp.

Faglig ansvarlig og kursleder