I mars kom stortingsmeldingen om økt selvforsyning. Korn har en sentral plass, og å øke andel andelen matkorn er høyt på agendaen for så vel politikere som bønder og forskere.

Dato

13. aug 2024

Tid

15:00 - 15:45

Sted

Toppetasjen, Thon Hotel Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal

Sist oppdatert

Målet er 90 prosent norsk matkorn.

Dette er et mål de fleste støtter opp om, men det uenighet om hvordan målet skal nås, og det er det denne debatten vil dreie seg om. Vi har invitert politikere, forskere, bondeorganisasjonene og matkornpartnerskapet. 

Vi starter med en introduksjon ved forskningssjef Kristin Hollung. Hun gir et oversiktsbilde over hva som gjøres fra forskningens side for å bidra til å nå 90 prosent-målet. Deretter følger to faglige innlegg, før vi avslutter med debatt.

Vi har invitert Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, Felleskjøpet, politikere og Matkornpartnerskapet (representert ved Graminor). 
 

Faglige innlegg

 • Om dyrkingsmulighetene i Norge ved Wendy Waalen, forskningssjef i Nibio 
 • Om utviklingen av norsk mathvetesorter ved Jon Arne Dieseth, hveteforedler i Graminor 
   

Disse møter du

 • Bente Torstensen, Adm. direktør, Nofima 
 • Kristin Hollung, Forskningssjef, Nofima 
 • Wendy Waalen, Forskningssjef, Nibio 
 • Jon Arne Dieseth, Hveteforedler i Graminor 
 • Kristin Børresen, Adm. direktør i Graminor og representant for Matkornpartnerskapet 
 • Wenche Aale Hægermark, Kommunikasjonsleder/Styreleder, Nofima/Norsk landbruksjournalistlag 
 • Tor Jacob Solberg, Leder, Bonde- og småbrukarlaget 

Arrangører

 • Nofima
 • Graminor
 • Nibio og
 • Norsk Landbruksjournalistlag 

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Kontaktperson