Gå til hovedinnhold

På denne konferansen vil du høre erfaringene fra de største tverrfaglige forskningsprosjektene ledet fra Norge innenfor et bredt spekter av tema, med felles mål om mer bærekraftige matsystemer.

Dato

15. jun 2023

Tid

09:30 - 16:00

Sted

Nofima, Osloveien 1, Ås

Pris

kr 400,- inkludert lunsj. Påmeldingsfrist er 9. juni 2023

Sist oppdatert

Du vil få innsikt i gode metoder for å lykkes i multidisiplinære prosjekt, både på overordnet nivå og gjennom konkrete eksempler. Du får også anledning til bygge nettverk med relevante og interessante fagpersoner. Dagen avsluttes med workshopen: Nyttige arbeidsverktøy for vellykket gjennomføring av transdisiplinære prosjekt. 

Dagens utlysninger fra EU og Forskningsrådet har ofte som mål  å løse store samfunnsutfordringer. Dette krever samarbeid på tvers av fag, sektorer og landegrenser – og involvering av næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner.  Multidisiplinære forskningsprosjekt er mer komplekse enn tradisjonelle forskningsprosjekter og krever en annen type oppbygging og ledelse, og andre arbeidsmetoder. Prosjektene gir spennende muligheter, men kan også ha en høy risiko og være krevende å gjennomføre.  

Påmeldingsfrist er 9. juni

Møteleder: Wenche Aale Hægermark, kommunikasjonsleder i Nofima 

Program

TidspunktTittel og foredragsholder
9.00Registrering med kaffe
9:30Velkommen ved Øyvind Fylling-Jensen, adm. direktør i Nofima
Viktigheten av tverrfaglige samarbeid for å løse samfunnsproblemer, ved spesialrådgiver Siv Haugan i Forskningsrådet 
Hva karakteriserer transdisiplinære prosjekter? Utfordringer og muligheter, ved professor Marie Stenseke, Swedish University of Agricultural Sciences and University of Gothenburg 
10:10Erfaringer fra komplekse, tverrfaglige prosjekter: 
Oppbygging, verktøy, arbeidsmetoder og tips for å lykkes 
SafeConsume, Horisont2020- prosjekt innen mattrygghet med 32 partnere fra 14 land, ved seniorforskerne Solveig Langsrud og Antje Gonera, begge Nofima. Solveig ledet prosjektet
EveryFish, Horisont2020-prosjekt innen fiskeri med 17 partnere fra 8 land, ved Chief Scientist og prosjektleder Rachel Tiller, Sintef
11:00Pause
11:20AquaVitae, Horisont2020-prosekt innen lavtrofiske arter med 35 partnere fra 15 land, ved seniorforsker og prosjektleder Philip James i Nofima
Meatigation, Forskningsrådet/Klimaforsk innen bærekraftig kjøttforbruk med 19 partnere, ved seniorforsker og prosjektleder Sophia Efstathiou, NTNU 
SUSFEED, Forskningsrådet/Bionær innen bærekraftig fôr med 23 partnere, ved seniorforsker Egil Petter Stræte i Ruralis
12:20Lunsj
13:20 FISK 4.0, Forskningsrådet Forregion innen automatisering fiskeri, ved forsker Wenche Emblem Larssen, Møreforskning
Workshop: Arbeidsverktøy for vellykket gjennomføring av komplekse, tverrfaglige prosjekter.
16.00Slutt

Arrangementet passer for

Alle som er involvert i, eller ønsker å lede eller bli involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekt

Kontaktpersoner

Arrangør er Nofima og Horisont2020-prosjektet SafeConsume. Norges forskningsråd bidrar med finansiering.