Special session under AQUA2024, arrangert av Nick Robinson (Nofima) sammen med Ross Houston (Benchmark Genetics) og Diego Robledo (The Roslin Institute).

Dato

28. aug 2024

Tid

09:00 - 15:30

Sted

AQUA2024, København, Danmark

Sist oppdatert

Forekomst og fjerning av lakselus er et stort problem som påvirker velferden til oppdrettslaks. Det finnes per i dag ingen metoder for lusekontroll som er 100 prosent effektiv.

Noen laks er derimot mer genetisk resistente mot lus enn andre, og dette varierer både innad i populasjoner av atlanterhavslaks og mellom forskjellige laksearter. Noen arter slik som coho-laks er har en svært effektiv immunrespons mot lakselus.

Under denne sesjonen, som arrangeres som en del av AQUA2024, skal det presenteres resultater fra store prosjekter som undersøker det genetiske grunnlaget for vertsresistens mot lakselus.

Det vil bli diskutert hvordan denne kunnskapen kan brukes for å forhindre lus blant laks, og  implikasjoner for epidemiologien av lus og sykdomsutbredelse langs kysten

Program

Se engelske nettsider for program.

Kontaktperson