Gå til hovedinnhold

Velkommen til fagdag om helgenomsekvensering (WGS) og Listeria monocytogenes. WGS har lenge vært et verktøy innenfor forskning og forvaltning. Nå åpner pris- og teknologiutviklingen for at dette kan bli et verktøy også for matindustrien – og kanskje også et krav fra kunder og myndigheter?

Dato

07. mar 2023

Tid

09:00 - 14:00

Sted

Nofima, Osloveien 1, Ås

Pris

Kr 600,- per person. Spesialpris for studenter: kr. 300,-

Sist oppdatert

Seminaret vil handle om hva WGS har lært oss om spredning og smitte av Listeria i norske matkjeder, hvilken betydning dette har for norske matbedrifter, og hvordan metoden kan brukes som et verktøy for kontroll av Listeria i matindustrien.

Vi vil også fortelle om hvordan vi ser for oss framtiden, i form av nye og hurtigere metoder, mulige kundekrav, nye reguleringer og myndighetenes praksis for bruk av WGS i smittesporing og utbruddsetterforskning.

Fagdagen holdes som del av forskningsprosjektet PathoSeq som avsluttes denne våren, og det strategiske programmet FutureFoodControl. FutureFoodControl er finansiert av Fondet for forskningsavgift på Landbruksprodutker og Pathoseq er finansiert av Norges Forskningsråd og har industripartnere både fra kjøtt- og fiskeindustrien. PathoSeq er tverrfaglig og inkluderer både praktiske, mikrobiologiske, juridiske og forvaltningsmessige aspekter som er relevante med tanke på implementering av WGS-metodikk.

Fagdagen passer for alle som jobber med mattrygghet, både hos små og store matprodusenter, dagligvare og forvaltning.

Foreløpig program

Møteleder: Wenche Aale Hægermark, kommunikasjonsleder i Nofima 

TidspunktTittel og foredragsholder
8.30Registrering med kaffe
9:00Kort om helgenomsekvensering og PathoSeq prosjektet ved seniorforsker Annette Fagerlund i Nofima og prosjektleder Pathoseq
Hype eller realitet: Et verktøy for forskere og myndigheter eller også nyttig for matindustrien? Bruk av WGS i forebygging og problemløsning ved seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima
Kommersiell bruk av helgenomsekvensering – erfaringer fra Eurofins ved Business Unit Manager avd. Mikrobiologi Cecilie From i Eurofins
Kaffepause
En kikk inn i glasskulen: Hva kan vi forvente av alternative metoder og raskere svar? ved forsker Birgitte Moen i Nofima
Spredning av Listeria i og utenfor norske matkjeder – mulige implikasjoner for tolkning av WGS-resultater ved Annette Fagerlund
Utbruddsetterforskning med WGS og bedrifters tilgang på relevante data fra myndighetene – hva er status? ved forsker Christiane Hunsbedt, Universitetet i Oslo
Lunsj
What can we learn from virulence characterization – from WGS to risk assessment ved Kathrin Kober-Rychli, University of Veterinary Medicine Vienna, Østerrike
Foreløpig tittel: Ansvar i verdikjeden og betydning av WGS ved fagsjef miljø og helse Lone Flyvholm, Norsk sjømat
Lovregulering i lys av ulike tilnærminger i Norge og Østerrike – og hvor går veien videre? ved Christiane Hunsbedt, Universitetet i Oslo
14:00Avsluttende diskusjon

Kontaktpersoner