Gå til hovedinnhold

Årets samling om fangstbasert akvakultur tar for seg den nyeste forskningen innen levendefangst og levendelagring.

Dato

29. nov 2022

Tid

09:00 - 17:00

Sted

Linken, Sykehusveien 23, Tromsø

Pris

Pris bare konferanse 500 kr og konferanse+middag 1000 kr (PS: Vi har 10 studentplasser til halv pris).

Sist oppdatert

Aktuelle arter er torsk, hyse, kongekrabbe, rødspette og makrellstørje.

Aktivitet på levendelagring av torsk er redusert de siste årene. Samtidig er torskeoppdrett på full fart oppover. Hvor vil industrien hente torskeråstoffet i tida fremover? Fra tradisjonell fangst, levendelevering, levendelagring eller oppdrett?

Andre aktuelle tema er dyrevelferd og kvalitet i fiskeri.

Sett av datoen og meld deg på.

Program

TidTemaHvem
09:00-09:05VelkommenProgramleder: Anne-May Johansen, redaktør Nofima
09:05-09:15 Fiskeriministerens hilsenFiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran – på videoopptak
09:15-09:3012 år med forskning og erfaringSjúrður Joensen, leder Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur, Nofima
Fangst  
09:30-09:40EthiCatch – Dyrevelferd i fiskeriRagnhild Aven Svalheim, forsker Nofima
09:40-09:50Fiskevelferd, fangst og produktkvalitet Tatiana N. Ageeva, forsker Nofima
09:50-10:00Skader stor snurrevadtorskTorbjørn Tobiassen, forsker Nofima 
10:00-10:10Vått mottak på trålerStein Harris Olsen, forsker Nofima
10:10-10:30Pause 
10:30-10:40Bærekraftig fangst og utnyttelse av pukkellaksThomas Hagby Dahl, forsker Møreforsking
10:40-10:50Fleip eller fakta – bærekraftig forvaltning av kongekrabbe?Sten Siikavuopio, seniorforsker Nofima
Levendelagring
10:50-11:00Er det nødvendig å fôre kongekrabbe under levendelagring?Grete Lorentzen, seniorforsker Nofima 
11:00-11:10Kongekrabbe som fremtidens husdyrAnette Hustad, forsker Nofima
11:10-11:20Levendelagring av rødspette og kvalitetIngrid Marie Pettersen og Vilde Synnøve Aaknes, studenter ved Norges fiskerihøgskole 
11:20-11:30Fangst og levendelagring av makrellstørje i Norge: Muligheter og utfordringerManu Sistiaga, Havforskningsinstituttet
11:30-11:40Hvor ofte bør man røkte levendelagret torsk?Margrete Esaiassen, seniorforsker Nofima
11:40-12:30Lunsj
Oppdrett  
12:30-12:45Fremtidens oppdrett i nordKine Karlsen, regionsjef Sjømat Norge
12:45-13:00Full utnyttelse av oppdrettstorskHilde Storhaug CSO, Norcod 
13:00-13:10Oppdretts torsk – et godt alternativ til fiskeindustrien?Silje Kristoffersen, seniorforsker Nofima
13:10-13:20Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk.Ove Johansen, forsker Nofima
13:20-13:45Pause 
Torskenæringen – alternative produksjonskonsept
13:45-14:00Levendelagring- status og veien videreCharles Aas, avdelingsdirektør Norges Råfisklag 
14:00-14:15Levendelagring og torskeoppdrett – to sider av samme sak?Arne Karlsen, daglig leder Gunnar Klo AS 
14:15-14:30Villfangst, levendelagring og/eller oppdrett?Bent Dreyer, seniorforsker Nofima 
14:30-14:45Hva betyr oppdrettstorsken for villfanget torsk i et markeds- og lønnsperspektiv? Finn Arne Egeness, sjømatanalytiker Nordea 
14:45-15:00Levendelagring av torsk og pris.Ingrid Kristine Pettersen, 1.amanuensis Norges Fiskerihøgskole
15:00-15:15Pause
Paneldebatt: Er levendelagring bærekraftig? 
15:15 Ordstyrer: Anne-May JohansenSofus L. Olsen Mattilsynet, Maiken Johnsen Cod Cluster, Trude Knutsen Norges Fiskarlag, Håkon Gullvik Olagutt
16:00Avslutning for dagen 
18:30Middag på Fiskekompaniet for dem som har meldt seg på

Påmeldingsfrist

25. november 2022 klokka 12.00.

Kontaktpersoner