Konferansen om magnetisk resonans og porøse medier (MRPM) arrangeres annethvert år, med fokus på å utvikle forskningen på magnetisk resonans i porøse medier og styrke kunnskapen om disse materialene.

Dato

26. aug 2024
30. aug 2024

Sted

Scandic Ishavshotel. Tromsø, Norway

Sist oppdatert

Les på engelsk

I likhet med tidligere år kan deltakerne glede seg til et rikt og variert program som presenterer den nyeste utviklingen på feltet og fremmer tverrfaglig samarbeid.

Hovedmålet med MRPM er å knytte bånd mellom deltakere fra ulike sektorer av akademia og næringslivet. Porøse medier er til stede i et bredt spekter av materialer, noe som gjør forskningen som presenteres på MRPM relevant for mange ulike fagområder. Forskere innen fysikk, kjemi, medisin, ingeniørfag, biovitenskap, matematikk, informatikk og industri kan dra stor nytte av utvekslingen av ideer, erfaringer og innovative tilnærminger på konferansen.

Konferansen inneholder et variert utvalg temaer. Deltakerne får blant annet høre om banebrytende teknikker for å studere strukturen og oppførselen til væsker i naturlige og kunstige materialer som stein, sement, organisk vev, næringsmidler, trevirke, partikkelbunter, sedimenter, legemidler, zeolitter og biologiske konstruksjoner. Det blir også arrangert spennende samtaler om nye datainnsamlings- og behandlingsmetoder.

Forsker Kathryn Anderssen fra Nofima er konferanseleder.

Konferansenettsted

Besøk konferansens nettsider på MRPM2024.org.

Kontaktperson