Gå til hovedinnhold

Sporbarhet blir stadig viktigere ettersom forbrukere ønsker å vite hvor maten kommer fra og hvilke andre egenskaper maten har.

Tidspunkt(er)

07. des 2021
08. des 2021

Tid

10:30 - 16:00

Sted

Nofima, Muninbakken 9-13, Tromsø

Pris

Gratis

Sist oppdatert

Read in English

Sporbarhetssystemer er av særlig betydning for arktiske sjømatprodusenter fordi en betydelig del av produktverdien kommer fra dokumentasjon av produktegenskaper. Ikke bare arter, ingredienser og produkttype, men også informasjon om eksakt opprinnelse, fangst- eller produksjonskvote, bærekraftsdata, miljødata, etiske data, miljømerkestatus osv.

I sjømatenindustri (og i næringsmiddelindustrien generelt) kan et produktsporbarhetssystem bygges på blokkjedeteknologi og det er fordeler og ulemper knyttet til å gjøre dette når man sammenligner med gjeldende praksis (sporbarhetssystemer basert på relasjonsdatabaser).

I denne workshopen vil vi diskutere potensiell bruk av blokkjede i arktiske sjømatbedrifter, både som grunnlag for sporbarhetssystemer og som grunnlag for andre applikasjoner.

Vi vil dele forskning og erfaringer fra partnere og deltakere på:

  • Hvordan blokkjedebaserte sporbarhetssystemer kan brukes av bedrifter for å tilføre verdi til produktene deres ved å dokumentere opprinnelse og bærekraftig produksjon
  • Andre potensielle anvendelser av blokkjedeteknologi i den arktiske sjømatindustrien
  • Hva fordelene og ulempene med blokkjedebaserte systemer er sammenlignet med andre teknologier, spesielt sammenlignet med dagens praksis
  • Hvordan blokkjedebaserte systemer kan øke datakvalitet, åpenhet og tillit

Bakgrunn

Selv om bokkjede ikke lenger kan beskrives som en ny teknologi, er det først nå at vi kan si at det er i ferd med å ta litt av i norske og nord-europeiske sjømatbedrifter. Det ser vi blant annet på mengden presseoppslag, prosjekter, og henvendelser omkring dette temaet.

På Nofima har vi jobbet innenfor dette området i flere år nå, og vi har bl.a skrevet den åpne rapporten «Applications, limitations, costs, and benefits related to the use of blockchain technology in the food industry» som er blitt mye sitert og nedlastet.

Vi har nå to internasjonale prosjekter der vi implementerer eller analyserer bruk av blokkjedeteknologi i (sjø)matindustrien; EU-prosjektet EU-China-Safe der matvarer som eksporteres fra EU til Kina dokumenteres med blockchainteknologi og NPA-prosjektet DisruptAqua der vi spesielt ser på potensialet for bruk av blockchain i arktisk sjømatindustri.

Når vi i forskjellige sammenhenger har truffet bedrifter, organisasjoner, løsningsleverandører, og forskerkolleger har vi ofte diskutert muligheten for å møtes for å utveksle erfaringer omkring dette temaet, og kanskje også å etablere et nettverk / forum for de som kunne være interessert.

Fysisk møte

Når fysiske møter nå igjen er en mulighet så har vi bestemt oss for å ta initiativ til å arrangere et slikt møte, og vi inviterer herved til workshopen:

I Norge er det strengt tatt bare vestlandsfylkene, Trøndelag, og Nord-Norge som er definert som en del av NPA-begrepet, men da de fleste relevante bedrifter, organisasjoner, og løsningsleverandører i Norge har aktivitet i disse fylkene så inviterer vi deltakere fra hele landet.

Norsk nettverk

Sammen med UiT og SINTEF (begge organisasjoner vil delta på og presentere på møtet) er vi ferd med å sende en søknad til Norges Forskningsråd om finansiering av et norsk nettverk for brukere, leverandører, og forskere som jobber med blockchainbaserte løsninger i sjømatindustrien, og workshopen i Tromsø 7-8 desember vil være en uformell oppstart av dette nettverket.

Det er en workshop, så vi ber alle deltakende organisasjoner om å presentere seg og sin aktivitet, interesse, og planer innenfor dette området. Mer detaljert agenda følger når vi har bedre oversikt over hvem som deltar; kom gjerne med forslag til presentasjoner eller tema som bør diskuteres.

Workshopen er gratis, og det blir en fellesmiddag i Tromsø om kvelden 7. desember, betalt av prosjektene som understøtter dette initiativet. Basert på tidligere erfaringer har vi bestemt å ikke kjøre dette som en fysisk/online hybridworkshop. Mulig det blir onlineaktiviteter, webinarer, eller lignende senere.

Fint om dere kan bekrefte eventuell deltakelse SENEST FREDAG 3. DESEMBER (mail til Celine og Petter) slik at vi kan sende ut agenda og planlegge møte og middag litt på forhånd.

Last ned invitasjon

Påmelding

Meld deg på ved å sende epost til en av de to kontaktpersonene for workshopen.