Økt selvforsyning er et viktig politisk mål i Norge. Regjeringen har opprettet et samfunnsoppdrag med målsetting om at alt råstoff til fôrproduksjon skal komme fra bærekraftige råvarer innen 2034.

Dato

13. aug 2024

Tid

12:30 - 13:15

Sted

Thon Hotel Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal

Sist oppdatert

I foret til laksen er 92 prosent av råvarene importert. Landbruket bruker mye mer norskproduserte ingredienser. Kan havbruket lære av landbruket? 
 
Vi starter med en introduksjon der Christina Abilgaard i Norges forskningsråd forteller om bakgrunnen og dagens situasjon for samfunnsoppdraget.  

Deretter blir det tre faglige innlegg før paneldebatt med deltakere fra Bondelaget, Sjømatbedriftene, næringsliv, politikere og miljøorganisasjoner. 

Faglige innlegg

  • Dette er en pellets ved Bente Torstensen, adm. direktør i Nofima 
  • Fra utenlandsk kraftfôr til norsk gress ved Gjermund Bahr, seniorrådgiver i Nibio 
  • Industrien utfordringer ved Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine 

Disse møter du 

  • Bente Torstensen, Adm. direktør, Nofima 
  • Matts Johansen, CEO, Aker Biomarine 
  • Gjermund Bahr, Seniorrådgiver, Nibio 
  • Even Tronstad Sagebakken, Statssekretær for Fiskeri- og havbruksministeren, Arbeiderpartiet 
  • Olve Grotle, Stortingspolitikeren, Næringskomiteen, Høyre 
  • Robert Eriksen, Adm. direktør, Sjømatbedriftene 
  • Morgan Lillegård, Direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Nofima 

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Kontaktperson