Arkiv for «Sjømat»

Viser 21–30 av 224

Tørrfisken bygde landet – og gjør det fortsatt

Tørrfisk- og saltfisknæringen i Norge skaper store verdier både lokalt og nasjonalt. En pågående ringvirkningsanalyse for disse tradisjonsrike næringene viser at de utgjør 4300 arbeidsplasser og en samlet verdiskaping på vel tre milliarder kroner året.

Fortsatt svak krone gir drahjelp til fiskeeksportører

Eksportverdien for ferske fiskeprodukter har den siste tiden fått noe mer drahjelp fra kronekursen enn de fryste produktene. Samtidig er begge kategoriene godt hjulpet av den fortsatt svake kronen, viser tall fra Nofima. Fremover spår flere at kronen skal styrke seg, og det kan slå spesielt hardt ut hos de aktørene som sitter på store varelager over lengre tid, som tørrfisk- og klippfiskprodusentene.

Viser 21–30 av 224