Arkiv for «Sjømat»

Viser 1–10 av 169

Kokken og forskeren

Ernæring er mer enn å spise, og et måltid er mer enn ernæring – denne faglige erkjennelsen har funnet sitt radarpar på et lab-kjøkken hos Nofima. Her forskes og kokkeleres fram morgendagens måltid og produkt som bedre dekker individuelle ernæringsbehov.

Kvalitet som laksestrategi

Kan verdien på laks økes på andre måter enn å produsere mer eller å kutte kostnader? Ja, tror forskerne som nå er i gang med å undersøke hvordan ulike former for kvalitet kan øke verdi på lakseproduktene.

Ny teknologi tar arbeidsplassene hjem

Siden 1970-tallet er antall norske filetfabrikker redusert fra over 100 til ti. Nå – midt i beste skreisesongen testes ny teknologi ut på Melbu. Blir dette vellykket kan arbeidsplassene bli tatt hjem.

Jakt på et lavere høytrykk

Høytrykk er en skånsom og ikke minst sunn behandlingsmetode for økt holdbarhet, som har vist seg meget velegnet til for eksempel kjøttprodukter og juice. Men for å kunne bruke metoden på flere matvarer, som for eksempel fisk, må man bruke et lavere høytrykk – uten at bakterier overlever.

Viser 1–10 av 169