Arkiv for «Nyheter»

Viser 41–50 av 1128

Alger kan bli storindustri

– Storskala industriproduksjon av mikroalger bør erstatte store delar av importerte næringsstoff som til dømes marine omega-3 oljer, protein og antioksidantar i fisk, seier algeforskar Katerina Kousoulaki i Nofima.

Kunnskap i alle ledd fra råvare frem til forbruker

– Det er veldig interessant å se hvordan dere kobler forskningsresultater til praktisk nytte for matnæringen, og at dere har kunnskap om alle leddene fra råvare og frem til forbruker, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.

10 år og stadig mer aktuell konferanse

Det er i år ti år siden den første konferansen om resirkulering av vann i akvakultur ble holdt på Sunndalsøra. ‒ Den gang snakket vi om resirkulering i settefiskanlegg. Nå snakker vi om lukkede anlegg og postsmoltproduksjon.

Cerealfagdagen helt på kornet

Blant de 79 deltakerne var det både store og små bakerier, samt en del representanter fra leverandørene og i særdeleshet fra møllene. Fortsatt har denne dagen et stort potensial, men er på god vei til å befeste sin posisjon etter at det ble blåst liv i denne fagdagen for tre år siden. Ogi rekken de […]

Mindre potetsvinn og bedre mat med nye teknologier

Potet kan som kjent brukes til alt – men kan alt på poteten brukes? Potetskrell, stilker og annet avfall kan komme bedre til nytte ved hjelp av teknologier som både reduserer matsvinn, sparer miljøet og gir sunnere og mer smakfull mat.

Viser 41–50 av 1128