Arkiv for «Nyheter»

Viser 1–10 av 1196

Oversikt over mattrygghetskompetansen i Norge

To nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov. Det er Norges forskningsråd som har ønsket denne oversikten. De to rapportene fordeler seg på mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien. Tre øvrige rapporter omhandler områdene plantehelse, […]

Hva slags kjøtt spiser vi i 2040?

Vi blir stadig flere folk her på jorda. Et sentralt spørsmål er: Hvordan produsere bærekraftig mat til alle disse menneskene. Er dyrket kjøtt en del av løsningen?

Plantebasert – mat i tiden

Det viste seg at tittelen på fagdagen; Plantebasert – mat i tiden, stemte godt med virkeligheten. Interessen og engasjementet var stort da drøyt 60 personer fra ulike deler av matbransjen samlet seg hos Nofima.

Viser 1–10 av 1196