Arkiv for «Nyheter»

Viser 1–10 av 1129

Fant genetiske markører for hjertelidelse ved hjelp av utbrudd i felt

Naturlige utbrudd av laksesykdommen hjertesprekk, eller CMS, har bidratt til at forskere har funnet genetiske markører (også kalt QTL) for sykdommen. Registreringer av dødelighet fra CMS feltutbrudd hos Marine Harvest, indikerer at seleksjon ved hjelp av genetiske markører på to områder på laksens kromosom, kan føre til at flere laks blir mer robuste og overlever CMS-infeksjon.

Etablerer partnerskap med FNs miljøprogram

Mandag signerte Nofima-direktør Øyvind Fylling-Jensen på vegne av Senter for hav og Arktis, en avtale med FNs miljøprogram (UNEP). Partene vil blant annet samarbeide om problemstillinger knyttet til marin forurensning, spesielt den store mengden plast som havner i havet.

Viser 1–10 av 1129