Arkiv for «Nyheter»

Viser 1–10 av 1170

Antibiotikaresistens i matkjeden

Antibiotikaresistente bakterier og gener kan spres på mange måter og dermed bidra til økningen i resistensutviklingen. En av spredningsveiene er via matkjeden.

Viser 1–10 av 1170