Arkiv for «Mat»

Viser 1–10 av 213

Gode nettverk er en forutsetning for vellykket lokalmatsatsing

Omsetningen av lokalmat vokser, men antallet produsenter ser ut til å holde seg relativt stabil, med rundt 1500 lokalmatprodusenter. Det tyder på en profesjonalisering i miljøet. Utfordringene med å øke antallet produsenter ser ikke ut til å være at det mangler nye som ønsker å prøve seg, men at relativt mange av disse ikke profesjonaliserer satsingen.

Oversikt over mattrygghetskompetansen i Norge

To nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov. Det er Norges forskningsråd som har ønsket denne oversikten. De to rapportene fordeler seg på mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien. Tre øvrige rapporter omhandler områdene plantehelse, […]

Hva slags kjøtt spiser vi i 2040?

Vi blir stadig flere folk her på jorda. Et sentralt spørsmål er: Hvordan produsere bærekraftig mat til alle disse menneskene. Er dyrket kjøtt en del av løsningen?

Det norske hvete-eventyret

Forskning for å sikre at norsk hvete går til mat har pågått i mange tiår. Det har gitt god uttelling. I gode år kan drøyt 70 prosent av hveten brukes til baking.

Trygg gjenbruk av mat

I dag markeres Verdens matvaredag, og tema er nok sunn og trygg mat til alle. En viktig faktor her er å sørge for at mest mulig av maten blir spist, og det forutsetter selvfølgelig at maten er trygg.

Viser 1–10 av 213