Arkiv for «Mat»

Viser 1–10 av 256

Lærer matforedling digitalt

Nofimas bakeri, kjøtthall og vegetabilhall er normalt flittig brukt til praktisk opplæring. I pandemien har det vært nødvendig å utvikle digitale kurs. Vi har gjort oss noen erfaringer.

Persontilpasset mat til eldre

Fra 65-70 års alderen skjer det fysiologiske endringer hos eldre som gjør at måltidsdøgnet endrer seg. Fordøyelsen av maten er langsommere og dårligere enn tidligere, appetitten reduseres og mange får problemer med tygge og svelgefunksjonen. Det fører til dårlig opptak av næringsstoffer – og økt behov for tilpasset mat.

Se vårt frokostwebinar om fremtidens matproduksjon

Forbrukertrendene går mot et mer plantebasert kosthold. Tradisjonelt landbruk med dyrehold utsettes for klimapress. Onsdag 14. april sendte vi i Nofima et frokostwebinar om fremtidens matproduksjon. Med oss hadde vi fire sentrale politikere: Geir Pollestad (Senterpartiet), Espen Barth-Eide (Arbeiderpartiet), Kriss Rokkan Iversen (MDG) og Bård Ludvig Thorheim (Høyre). Hvordan blir fremtidens matproduksjon i Norge? Politikere […]

Hva gjør maten sunn?

Det er mange faktorer som påvirker hvor sunn maten er, og det er disse ulike faktorene Nofimas fagfolk i det strategiske programmet SunnMat har undersøkt.

MS – ny forskning baner vei for en ny kurs

Å se saken fra en annen side kan gi oss nye og bedre svar. I et samarbeid innen MS-forskning har det å kombinere kunnskap og tankesett fra flere fagfelt resultert i ny og banebrytende kunnskap.

Viser 1–10 av 256