Arkiv for «Akvakultur»

Viser 51–60 av 174

Alger kan bli storindustri

– Storskala industriproduksjon av mikroalger bør erstatte store delar av importerte næringsstoff som til dømes marine omega-3 oljer, protein og antioksidantar i fisk, seier algeforskar Katerina Kousoulaki i Nofima.

10 år og stadig mer aktuell konferanse

Det er i år ti år siden den første konferansen om resirkulering av vann i akvakultur ble holdt på Sunndalsøra. ‒ Den gang snakket vi om resirkulering i settefiskanlegg. Nå snakker vi om lukkede anlegg og postsmoltproduksjon.

Årsrapport om lukkede anlegg

I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Viser 51–60 av 174