Jeg jobber som koordinator ved Nofimas stasjon på Sunndalsøra.

Mitt ansvar er oppfølging av eksisterende system for kontroll, oversikt og rapportering. Jeg passer på vannkvaliteten på stasjonen og tar nødvendige analyser. Jeg jobber også med risikoanalyse, fiskevelferd for forsøksdyr, oppfølging av veterinærtjenester og dokumentasjon ved mottak og forsendelse av fisk.

Jeg har en mastergrad fra St. Petersburg statlige universitet om hydrobiologi, og en doktorgrad (Ph.d.) fra State Research Institute on Lake and River Fisheries i St. Petersburg om forurensing av vann og bunnsedimenter.

+47 454 75 019

+47 71 40 01 38

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur