Gå til hovedinnhold

Jeg jobber med optimalisering av teknologisk, ernæringsmessig og sensorisk kvalitet av fiskeprodukter gjennom økt forståelse av underliggende biologiske og miljømessige årsaker til variasjon i kvalitet. Videre har jeg aktiviteter rettet mot oppgradering/videreforedling av villfisk og oppdrettsfisk. Jeg jobber altså langs med verdikjenden, fra gen til gane – mest med oppdrettet laks og regnbueørret, men har også aktiviteter på villfisk (f.eks. sei, sild, makrell). Mitt håp er at forskningen bidrar til økt verdiskapning innen sjømatsektoren og at flere folk spiser mer og bedre fisk. Jeg ble utdannet sivilagronom i 1995 og har en Dr. Scient.grad fra 2002 med tittelen: “Texture, fat content and product yield of salmonids” fra Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB).