Jeg har en doktorgrad i statistikk fra Universitet i Oslo. Mitt forskningsfelt dekker både metodeutvikling og applikasjoner innenfor flere områder; de viktigste områdene er spektroskopi, prosessoptimalisering, produktutvikling og sensorikk. De viktigste publikasjonene jeg har vært involvert i er de over 250 artiklene som er publisert i journaler innen statistikk, kjemometri, matforskning, sensorikk, spektroskopi og analytisk kjemi. Jeg er også medforfatter og medredaktør i 7 bøker innen områdene kjemometri, statistikk og sensorikk. Jeg har veiledet 24 studenter til deres doktorgrader, og har vært europeisk redaktør av Journal of Chemometrics (3 år) og medredaktør i Technometrics (2 år). Jeg er medlem av Det tekniske vitenskapsakademi.
Jeg har solid erfaring som prosjektleder og chairman for internasjonale konferanser.

+47 913 52 032

+47 64 97 01 65

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin