Gå til hovedinnhold

Jeg startet i Nofima som praktikant i avdelingen for avl og genetikk, hvor jeg studerte effekten av lus og temperaturen på lakseskinn ved hjelp av genomiske verktøy.

Jeg får nå bruke læringsutbyttet fra disse erfaringene i avdelingen for fiskehelse ved å undersøke etiologien til sykdommer hos laks og samarbeide med de praktiske aspektene ved prosjekter fra avdelingen for fiskeernæring.

Jeg har internasjonal bakgrunn og en M.Sc. i biologi, og har i masteroppgaven min skrevet om potensialet for å utløse kondisjoneringshormesis hos stripet steinbit for å øke saltholdigheten i sammenheng med havnivåstigning i vietnamesisk akvakultur.

Jeg er drevet av ønsket om å øke sektorens bærekraft og motstandskraft mot klimaendringer.

Som ung forsker streber jeg etter å fortsette å lære og bidra til bransjerelevante prosjekter.