Gå til hovedinnhold

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri hos Nofima i Tromsø, hvor jeg jobber med spektroskopi og hurtigmåling for kvalitetskontroll på sjømat. Jeg er også interessert i alt som har med teknologi å gjøre, og hvordan det kan anvendes innenfor fiskeri og havbruk.
Min utdanning er restaurantfag fra videregående skole, bachelorgrad i arkeologi fra NTNU og mastergrad i teknologi fra UiT. Mastergraden fullførte jeg våren 2018 med spesialisering i miljøovervåking fra satellitt. Tema for masteroppgaven var prosessering av data fra syntetisk apertur-radar.