Som Postdoc i Nofima har jeg hovedansvaret for å jobbe med Matemballasje for en sirkulær økonomi. Jeg er også medlem av COST Action Network CA19124 Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of The Future (CIRCUL-A-BILITY). Utdanningsbakgrunnen min kommer fra en mastergrad i Agricultural Biotechnology ved Ramakrishna Mission Vivekananda University (India) i 2012, etterfulgt av en PhD i kjemi og materialteknologi fra Tomas Bata University i Zlín (Tsjekkia) i 2020. Jeg har forskerbakgrunn innen utvikle og karakterisere polysakkaridbaserte aktive tynne filmer for hele frukter og grønnsaker. Jeg var også ansatt ved Tomas Bata University i Zlín 2020-22 som forsker og var en del av livssyklusvurderingsteamet. Jeg har også en lidenskap for sykling og yoga.

+47 484 08 577

+47 64 97 03 82

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat