Gå til hovedinnhold

Jeg har vært forsker i Nofima siden 2010. Mitt forskningsområde er forbrukermarkedsføring, og jeg benytter hovedsakelig kvalitative metoder som intervju og fotografier når jeg forsker. NVivo er mitt analyseverktøy. Jeg jobber/har jobbet med prosjekter vedrørende barns kosthold, forbrukers kvalitetsvurderinger av laks og ørret, netthandel av sjømat og bærekraft i fiskeriene.

I 2015 fullførte jeg en doktorgrad i samfunnsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Avhandlingen hadde tittel “Exploring social influences on children’s food attitudes and consumption”. Jeg er opptatt av at alle barn og unge skal ha muligheten til å spise sunn og trygg sjømat, og at de skal kunne være en aktiv part og uttrykke sine egne meninger i forskningen. Jeg samarbeider derfor med både barnehager, skoler, SFO, Fiskesprell og myndigheter i mine prosjekter.
Jeg er tidligere utdannet fiskerikandidat/ master i markedsføring fra UiT (2009) hvor jeg skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Barns holdning til sjømat». Jeg har også en bachelorgrad i eksportmarkedsføring fra Universitetet i Nordland. Tidligere har jeg arbeidet både med markedsføring og regnskap hos Sjømatrådet, Lerøy og Hurtigruten.