Gå til hovedinnhold

Jeg er seniorforsker i avdeling råvare og prosessoptimalisering. Dette kompetanseområde omfatter råvarekunnskap, hurtige og avanserte målemetoder (biospektroskopiske teknikker) og datamodellering og styring av prosesser. Jeg har også studert ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jeg ble ansatt som forsker på Fiskeriforskning i 1981, nå Nofima, og har siden 2005 har jeg hatt ulike lederposisjoner på Matforsk, nå Nofima. Mitt kompetanseområde er hvordan strukturen (morfologi) til muskel fra kjøtt og fisk har betydning for mørhet, konsistens og vannbinding. Jeg har jobbet med ulike mikroskopiske teknikker og med bruk av billeddannende spektroskopi (micro-FTIR). Jeg er utdannet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fra Norges Ark
tiske Universitet der jeg avla doktorgraden på vannbindingsegenskaper og muskelmikrostruktur ved Institutt for medisinsk biologi i 1995. Doktorgraden ble delvis utført ved SIK, Göteborg. Jeg har i hovedsak arbeidet med fisk, men har også god kunnskap på kjøtt produkter. Jeg har også erfaring fra Mills DA som seksjonssjef for innovasjon og jeg har jobbet ett år som gjesteforsker ved INRA i Frankrike. Verv: – Medlem av styringsgruppen for Nasjonal Teknologi Plattform (NTP) – Medlem av NFR referansegruppe for H2020 (SC2) – COST Food and Agriculture, medlem av Domain Comittee of (http://www.cost.esf.org/). – leder av arbeidsgruppen Sjømat i Hav2; – NFR, medlem av programstyret for næringsmidler – Evaluering av Svenske landbruks Universitet (