Jeg er leder for Nofimas Fôrteknologisenter og forsker innen ernæring og fôrteknologi. Her har jeg jobbet siden 2012.

Hovedoppgaven min er å lede arbeidet ved Fôrteknologisenteret. Her tilrettelegges det for forskning innen fôrteknologi og produksjon av forsøksfôr på utstyr som er relevant for oppdrettsnæringen. Vi bistår med alt fra prosessering av ingredienser og fôr til biologiske forsøk med fisk.

Jeg har utdannelsen min fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås hvor jeg studerte husdyrernæring med spesialisering innen akvakultur.
I 2007 tok jeg graden PhD innen ernæring for oppdrettsfisk ved Aquaculture Protein Centre, et senter for fremdragende forskning som Nofima, Norges veterinærhøgskole og UMB stod bak.

Forskningsområdene mine har i hovedsak vært effekt av nye proteinkilder for akvakulturnæringen (planter, bakteriemel, gjærsopp) og fôr- og råvareprosessering på fordøyelse, tilvekst, retensjon av næringsstoff og tarmhelse hos laksefisk.

+47 917 23 867

+47 55 11 21 70

E-post

Bergen

Fôrteknologisenteret

Cristin Se publikasjoner i Cristin