Gå til hovedinnhold

Jeg jobber som forsker innen forbrukerområdet. Her er jeg spesielt opptatt av produktutviklingsledelse, forbrukeradferd og brukerstyrte innovasjoner. Strategiske allianser i produktutvikling, markedsorienterte-utviklingsprosesser og utviklingen av distributørmerker er noen av de temaene jeg har forsket på. Den siste tiden har interessen min beveget seg i retning av å forsøke å forstå forbrukeres dilemma i forbindelse med matvalg, og forbrukeres persepsjon og holdning til innovative produkter og prosesser. Jeg har en doktorgrad (Dr.Oecon) fra Handelshøyskolen BI, med en avhandling om inkrementell produktutvikling.