Jeg jobber som postdoktoral forskningspartner i COOLFISH-prosjektet ved Institutt for fiskehelse, som er lokalisert på Ås og fokuserer på de immunologiske konsekvensene av tidlig livsstress hos atlantisk laks.

Jeg tok en doktorgrad knyttet til fiskehelse vedrørende virologiske og immunologiske reaksjoner hos atlantisk laks hos Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2021.

Mine forskningsinteresser ligger i fiskehelse, infeksjonsbiologi og karakterisering av immunforsvar hos fisk.

Tidligere har jeg jobbet som forsker ved NMBU og var sentral i etableringen av nye molekylære metoder for in situ-analyse når det gjelder identifisering av målrettede immunceller som svar på smittsomme stoffer. Jeg ble uteksaminert med studier i veterinærvitenskap (DVM) og tok en mastergrad i biomedisin fra Universitetet i Skövde, Sverige i 2010.

+47 939 69 955

+47 64 97 01 64

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin