Jeg jobber som senioringeniør på avdeling for Trygg og holdbar mat i Nofima og har jobbet her siden 2008. Jeg jobber hovedsakelig med mikrobiologiske – og molekylærbiologiske metoder, deriblant Next-generation sequencing (MiSeq- Illumina). Ellers noe innen celler/celleforsøk på humane cellelinjer. Utdannelsen er 3-årig bioingeniør-utdannelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, i tillegg til videreutdanning for bioingeniører ved Høgskolen i Oslo med fordypning i mikrobiologi. Utdanningen har resultert i godkjent Cand.mag-grad.

+47 414 40 506

+47 64 97 04 80

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin