Har siden 2018 jobbet som forskningstekniker på det landbaserte forskningsanlegget for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra.

Bidrar i planlegging, oppbygging og gjennomføring av ulike forsøk på avdelingen for RAS, i tillegg til å reise innenriks og utenriks på eksterne prøveuttak.

Tok utdanningen min som prosessoperatør på teknisk fagskole i Kristiansund og avla min lærlingperiode på A/S Norske Shell sitt prosessanlegg for gass og kondensat på Nyhamna.

+47 907 22 151

+47 41 69 36 98

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur