Gå til hovedinnhold

Stipendiat i prosjektet Norwegian wild berries increased predictability and value creation – Forutsigbarhet og verdiskaping fra ville, norske bær. Jobber med analyse av både innholdsstoffer og kvalitet av tyttebær og tyttebærprodukter, blant annet ved bruk av kompliserte analysemetoder som HPLC-UV-MS. Har interesse for mat fra norsk natur samt ny og innovativ mat, tidligere arbeidet ved EFSA i avdelingen for ernæring med risikovurdering av ny mat.