Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver med fokus på EU-prosjekter. Min jobb er å hjelpe våre forskere med formidling og kommunikasjon i deres EU-prosjekter. Jeg styrer også flere av Nofimas sosiale medie-kontoer.

Jeg har tidligere vært stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, og har en doktorgrad i sosialpsykologi.

+47 954 56 421

+47 77 62 90 13

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin