Gå til hovedinnhold

Som leder for avdeling for ernæring og fôrteknologi jobber jeg sammen med forskerne i avdelingen om prosjekter innen fiskeernæring, ingrediensutvikling, FoU-konsesjoner og uttesting av nye ingredienser. Avdelingens forskere har erfaring innen deformiteter, omega-3-behov, metabolisme og velferd i oppdrettsarter, bruk og utvikling av cellekulturer, fôrformulering og fôrproduksjon til ulike oppdrettsarter (inkludert evertebrater), utvikling av ingredienser fra bl.a. mikroalger, insekter, gjær, bakterier, restråstoff, hydrolysater og ensilasje.
Min faglige bakgrunn er innen fiskeernæring og jeg har videre tatt lederkurs hos AFF og IMD.