Jeg arbeider som seniorforsker innen sensorikk og forbrukerinnsikt i avdeling Sensorikk, Forbruker og Innovasjon I Nofima.

Mitt fagområde er sensorisk forskning, forbrukerinnsikt og forbrukerholdninger knyttet til spiseopplevelse og matvaner. Jeg er spesielt interessert i forbrukeres holdninger til norsk mat og lokalmat.

Jeg er utdannet næringsmiddelkandidat fra NMBU og tok deretter en doktorgrad innen sensorikk og forbrukerinnsikt ved samme universitet i 2005.
Jeg har nasjonal og internasjonal forsknings- og ledererfaring gjennom deltakelse i både små og store forskningsprosjekter.

Jeg har også gjennomført forskningsopphold i USA, Italia og Danmark og har ledet og deltatt i internasjonale organisasjoner tilknyttet sensorikk- og forbrukerforskning (ESN og E3S)

+47 901 89 021

+47 64 97 01 59

E-post

Ås

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin