Gå til hovedinnhold

Jeg er forskningssjef i avdeling Sensorikk, Forbruker og Innovasjon i Nofima hvor jeg har jobbet siden 1992 i ulike stillinger.

Avdelingen jobber med sensorisk forskning, forbrukerinnsikt og forbrukerholdninger knyttet til spiseopplevelse og matvaner, og samfunnsdrevet innovasjon som skal resultere i sunn og bærekraftig mat.

Jeg er utdannet næringsmiddelkandidat fra NMBU og tok deretter en doktorgrad innen sensorikk og forbrukerinnsikt ved samme universitet i 2005.
Jeg har nasjonal og internasjonal forsknings- og ledererfaring gjennom deltakelse i både små og store forskningsprosjekter.

Jeg har også gjennomført forskningsopphold i USA, Italia og Danmark og har ledet og deltatt i internasjonale organisasjoner tilknyttet sensorikk- og forbrukerforskning (ESN og E3S