Jeg jobber som ingeniør på biolab i Bergen. Mine arbeidsoppgaver består i hovedsak av ulike HPLC analyser; astaxanthin, biogene aminer, panaferd, aminosyrer, peptider og BHA/BHT.

Jeg har bachelor som kjemiingeniør fra Høgskulen på Vestland og master i organisk syntese og legemiddelkjemi fra Universitetet i Bergen.

+47 994 56 195

+47 55 50 12 73

E-post

Bergen

BioLab