Gå til hovedinnhold

Jeg er direktør for divisjon Sjømat i Nofima. Jeg er fiskeriøkonom med sosialøkonomi påbygging fra UiT. Min arbeidserfaring er fra offentlig sektor, fra Norges Råfisklag der jeg var ass. direktør 2000-2007 og fra fiskeriselskapet Nergård AS hvor jeg var konsernsjef 2007-2012. I tillegg har jeg bred styreerfaring. Jeg har deltatt i en del utvalg og råd. Jeg var styremedlem i FHF fra 2008 til 2012, og jeg var medlem av det offentlig oppnevnte utvalget som utarbeidet forslag til ny fiskesalgslagslov i 2013.

I min tid i Nofima har jeg hatt en del verv og oppdrag. I 2013-2014 deltok jeg i sekretariatet for NOU 2014:16 om sjømatindustriens rammevilkår. I hhv. 2016-2017 og 2017-2019 var jeg medlem av programstyrene i Forskningsrådets Bionær og Marinforsk. I 2018-2019 ledet jeg det utvalget som leverte NOU-en 2019:21 – Framtidens fiskerikontroll. I 2020 deltok jeg i en gruppe i Forskningsrådet som la fram forslag til norsk strategi knyttet til FNs havforskningstiår.